Благодарност от кмета на Община Казанлък

Благодарност от кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова.
Благодарим и ние за доверието и радостта да бъдем част от Празниците на розата.