Вяра Манева с вариация от балета „Копелия“

Вяра Манева с вариация от балета „Копелия“, която Вяра изпълнява със завидна техника и прекрасно сценично присъствие и в категория „Характерни танци“ представи динамичния „Унгарски танц“. Със своите изпълнения Вяра ни показва цената на многобройните си отличия - труд, постоянство, самовзискателност, отговорност и дисциплина.