Евгения Господинова на балетните сцени през творческия сезон „Руски танц“

Евгения Господинова представи на балетните сцени през творческия сезон „Руски танц“. Красивата мелодия, бързия ритъм, усмивката на Евгения и лекотата, с която го танцува, го постави на призови места.