Благотворителен концерт "По пътя на мечтите"

Очакваме всички приятели на изкуството, балета и на школата на този празник на красотата, надеждата и добротата.