Балетна школа „ПА ДЕ КРЕ“ спечели проект за превенция и борба с наднорменото тегло и детското затлъстяване

Балетна школа „ПА ДЕ КРЕ“ спечели проект за превенция и борба с наднорменото тегло и детското затлъстяване по програма „Финансиране на частни организации в областта на любителското изкуство“ към Национален фонд култура.

Проектът има за цел да промотира здравословния начин на живот чрез въвеждане на културно-образователна програма, развиваща физическата активност сред 20 деца на възраст от 7-10 години от общообразователните училища в Стара Загора и региона. Чрез реализирането на проекта организацията ще въздейства на проблема с детското затлъстяване, чийто процент се покачва драстично последните десетилетия, а пандемията от COVID-19 го влошава още повече.

Проектът "Танцът е здраве" предоставя безплатна възможност на 20 ученици трайно да се доскоснат до магията на балета. Една от дейностите, предвидени по проекта е провеждане на събитието „Прегърни здравето“, достъпно до широката общественост, където участниците в програмата за безплатно обучение ще имат сценична изява.
Проектът е на стойност 15 000 лева и ще се реализира в рамките на 2022 година. Очакваните ефекти и резултати от него са:

• Подобряване здравето и физическото развитие на подрастващите;
• Осигуряване на образование и информираност за здравословно хранене;
• Чрез досега с танцовото изкуство участниците изпитват наслада и удовлетворение;
• Проектът предоставя възможност за нови форми за самоизява и себеизразяване на учениците.
• Дейностите чрез изкуство помагат на учениците не само да изразяват техните чувства, мисли и въображение, а и насърчават други аспекти от ученето като ангажираност, креативност, изграждане на идентичност, самоусъвършенстване, запаметяване, поемане на рискове и др.
• Участието в програмата ще насърчи самочувствието, дисциплината, социалните умения, ще бъдат повишени личните стремежи.
• Проектът насърчава приобщаването, подпомага израждането и поддържането на интегриращо общество и допринася за борбата против бедността и социалното изолиране.
• Приобщаването на нови общности ще гарантира дългосрочната им ангажираност за в бъдеще, което ще улесни появата на нови аудитории.
• Чрез проекта ще се достигне до нови публики, както и разбирането на нуждите на различните публики и изграждане на по-добра връзка с тях.
• Ще се подобри достъпът до култура