Проект "Танцът е здраве" по програма на НФК

Искате да се докоснете до магията на балета?
Запишете Вашето дете до 20 януари от 17:30-19:30ч. на ул. "Цар Симеон Велики" 131, ет. 1. За повече информация тел: 0897947942

Проблемът с детското затлъстяване в резултат от COVID 19 пандемията е изключително актуален и касае цялата общественост. Добрата новина, е че БШ „Па де Кре“ ще може на местно ниво да действа в борбата с детското затлъстяване като насърчава децата да са физически активни и да изградят здравословни навици чрез спечеления проект "Танцът е здраве" по програма на НФК.

Ние искаме да споделим нашата любов към танца като се свържем с общността и да повлияем на проблема със затлъстяването сред децата чрез танцовото изкуство.
Проектът предоставя възможност на 20 ученици на възраст от 7 до 10 години от общообразователните училища в Старозагорски регион трайно да се доскоснат до магията на балета чрез безплатни занятия, както и да участват в дейности за повишаване на знанията за принципи на здавословния начин на живот, които са валидни в балетното изкуство, но в същото време са приложими за всички хора.

В продължение на девет месеца учениците ще имат ежеседмични уроци по балет с квалифицирани балетни педагози и упражнения за обща физическа подготовка. Занятията ще се провеждат в залата на БШ „Па де Кре“
Учениците, които желаят да се включат в безплатните занимания по балет, могат да бъдат записани от родител/и в периода 10-20 януари 2022 г. от 17,30 до 19,30 часа в администрацията на БШ „Па де Кре“ на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон велики“ 131, ет. 1.
Ще бъдат приети всички желаещи до попълване на капацитета по проекта.

Една от дейностите, предвидена в проекта е провеждането на събитието „Прегърни здравето“ за широката общественост, в рамките на което участниците по проекта ще имат възможност за сценична изява.
Танцът има многопластова роля и осигурява не само физическа стимулация, но и емоционална, интелектуална и социална. Чрез програмата децата ще научат танцови умения, режим на здравословен начин на живот и осъзнаване ролята, която изкуствата могат да играят в живота им.

Проектът цели да обхване, както ученици с изявен проблем, така и тези, които са предразположени или с цел превенция и здравословен начин на живот. В дългосрочен план всички тези дейности ще имат пряко отражение върху подобряване на здравето и физическото развитие, повишаване качеството на живот и успеваемостта на младите хора. Ще се улесни появата на нови публики и откриване на таланти.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria

proekt202201