ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2021/2022

Grafik2022

БШ "Па де Кре" има право да променя графика при необходимост и в зависимост от обстановката в страната.

 

Нов творчески сезон на Балетна школа ПаДеКре 2021/2022 г.

Очакваме всички дечица в залата